Veel gestelde vragen

Welke stappen moet ik ondernemen in het geval van diefstal? En wanneer wordt er in dit geval actie ondernomen?
Wanneer u tot de conclusie komt dat uw materiaal of voertuig gestolen is, is het van belang dat u dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan IRS. U kunt dit doen doormiddel van het alarmnummer: +31 (0)30 30 40 020. Dit alarmnummer is 24/7 bereikbaar. Nadat de melding is binnengekomen bij IRS, dan wordt deze direct in behandeling genomen. IRS zal eerst de melding verwerken en zodra er aangifte is gedaan van diefstal of van verduistering zal het opsporingsteam actief worden. Voor minder spoedeisende vragen of opmerkingen kunt u ook contact opnemen doormiddel van het volgende e-mailadres: help@irseuropa.com.
Wat gebeurt er als een vermist of gestolen object/voertuig wordt teruggevonden, maar deze in beslag wordt genomen door de politie?
Wanneer de politie in het geval van het terugvinden van uw materiaal of voertuig besluit om dit in beslag te nemen, dan laten wij dit vanzelfsprekend direct aan u weten. De politie kan dit besluit bijvoorbeeld nemen wanneer zij het materiaal of voertuig willen onderzoeken op sporen. Er wordt in dit geval door IRS contact gehouden met de betrokken politiediensten om het materiaal of voertuig zo snel mogelijk weer vrij te krijgen. Wanneer het voertuig of materiaal is vrijgegeven wordt uiteraard het transport naar u terug geregeld.
Welke garantie wordt er door Proloz gegeven?
Het kan voorkomen dat uw materiaal of voertuig, ondanks één of meerdere zoekacties, niet wordt teruggevonden. Het kan helaas ook voorkomen dat de lokale politie niet over gaat tot het beslag leggen. Er worden dan ook geen garanties gegeven op het terugvinden van vermiste of gestolen materialen of voertuigen.
Kan Proloz mijn voertuig/object altijd lokaliseren?
Nee, dat kan alleen als de hardware werkt en deze signalen verstuurt. Criminelen zijn in het bezit van Jammers en kunnen de GPS signalen storen, zodat een exacte locatie bepaling niet mogelijk is. Er zijn bepaalde gebieden waar geen GSM dekking van het netwerk aanwezig is en dan kan de hardware dus geen signalen versturen.
Wat zijn de kosten voor de opsporing?
U krijgt de mogelijkheid om bij het aankopen van een van onze track en trace systemen een abonnement af te sluiten zodat u geen onverwachtse kosten krijgt voor opsporing, mocht uw materiaal of voertuig gestolen worden. U kunt er ook voor kiezen hiervoor geen abonnement af te sluiten. In dit geval wordt er door IRS op basis van een vooraf afgesproken uurtarief gewerkt.
Wordt de politie ingeschakeld bij de opsporing en het lokaliseren?
De plaatselijke politie wordt altijd door ons in kennis gesteld. Er worden door ons geen voertuigen of materialen veiliggesteld zonder toestemming van de politie.
Wat als een vermist object niet wordt gevonden?
Als uw materieel of voertuig niet wordt terug gevonden met behulp van onze aanwezige technieken, dan wordt u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Dit betekent echter niet dat wij de zoekactie direct stoppen. Wij gaan in dit geval met u in overleg en starten bij goedkeuring een onderzoek naar de mogelijke verblijfplaats van het gestolen materieel of voertuig.
Hoe lang wordt er gezocht naar een gestolen of verduisterd object?
Hierover worden per klant of opdrachtgever verschillende afspraken gemaakt.
Wat houdt de mobiliteitsgarantie in die wij bieden?
Naast dat wij snelle hulp bij diefstal en 24/7 service bieden in Europa, geven wij u ook een mobiliteitsgarantie. Voor u als eigenaar van een auto, motor, camper of vrachtwagen tot 3,5 ton, biedt het Multi-Tracker Mobility Protection plan snelle assistentie (24/7). In geval van autodiefstal in Europa dekt deze service tevens de kosten van een huurauto (tot maximaal 30 dagen) en retourvervoer van het gestolen voertuig.
Is de data van mijn product veilig?
U bent eigenaar van alle data die geregistreerd wordt. Wanneer u diefstal van uw materiaal of voertuig meldt, dan sturen wij enkel de data door die nodig is om het materiaal of voertuig op te sporen.